Östbergin laatupolitiikka

H. Östberg AB on ISO 9001 -sertifioitu yritys, mikä tarkoittaa, että se täyttää tiukat laatuvaatimukset. Tuotteemme valmistetaan nollavirheperiaatteella, ja niihin tehdään jatkuvasti parannuksia laatuvikojen ehkäisemiseksi.

Kaikilla tuotteillamme on CE-merkintä, eli ne ovat läpäisseet riskianalyysin. Jokaisen tuotteen mukana tulee myös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että tuote täyttää EU-direktiivin vaatimukset ja yhdenmukaistetut standardit.

Östbergin ympäristöpolitiikka

Meidän tulee täyttää voimassa olevat ympäristölait, asetukset ja muut toimintaamme ja tuotteitamme koskevat ympäristövaatimukset.

Meidän tulee kehittää tuotteitamme ErP-direktiivin vaatimusten mukaisesti entistä vähemmän energiaa käyttäviksi, ja tuotteisiimme sisältyvien osien on täytettävä RoHS-direktiivin vaatimukset.

Toimintamme tulee kuluttaa säästeliäästi resursseja, olla ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäistä ja noudattaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia.

Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa sovittuja käytäntöjä ja vaikuttaa omalta osaltaan toiminnan ja tuotteiden jatkuvaan parantamiseen sekä saasteiden ehkäisyyn.